Här kan du läsa om Elsbeth Funch. Om Stjärnsund där Elsbeth och hennes syskon tillbringade sin barndom. Om Ökna som Elsbeth och Harald Funch skapade och om resorna de gjorde tillsammans. Om stipendiet och vad som krävs för att söka det.
Släktfonden har vissa möjligheter att inom ramen för testators vilja i extraordinära fall erbjuda stöd till descendenter som drabbas av särskilda ekonomiska svårigheter på grund av det osäkra läget i Sverige och världen. Ansökningar behandlas av styrelsen från fall till fall och måste grundligt motiveras av den sökande.