”Vi bedja att på detta sätt själva få tacka herrskapet Nisser för bekostnaden och anordningen av den trevliga och angenäma julfest, som på anmodan av fru brukspatronessan Betty Nisser, firades i Stjernsunds skolhus den 11 januari 1894.”
Stjärnsund, 90-tal: Långbord under lönnarna. Elsbeth i bildens centrum, i skummande vit hatt. Stående till vänster framför bordet, Rosa och framför henne lilla Margit i mörk klänning. Andra från vänster Betty Nisser, barnens mamma och bredvid henne i bowlerhatt barnens pappa, Martin. Sittande närmast kameran, längst till höger, Ellen, och bredvid henne brodern Carl. Mitt i trion av stående unga män: Harald Funch.
Samuel Martin Nisser blev disponent på Klosters AB 1884 och bosatte sig då på Stjärnsund. Kloster AB ägde bruket, det var alltså inte direkt ägt av privatpersoner. Samuel Martin köper året innan, 1883, sina första fem aktier i Kloster AB. Med tiden blev han dominerande, och möjligen enda ägare till Kloster AB.