KONTAKT

Vill du komma i kontakt med Stiftelsen Elsbeth Funchs släktfond, går det bra att skicka e-post till [email protected]. Någon från stiftelsen kommer att återkomma inom snar tid.

Stiftelsen har antagit en GDPR-policy (General Data Protection Regulation). Huvuddraget är att de uppgifter som stiftelsen behöver för att kunna fullgöra stiftelsens ändamål samlas in. Uppgifterna bevaras inom styrelsen för hantering av framtida ansökningar. En descendent kan återkomma flera gånger med ansökningar och då behöver stiftelsen se helheten för en enskild descendent men också ur rättviseperspektiv kunna jämföra ansökningar. Det är bara styrelsen och framtida styrelser som kan ta del av uppgifterna. All information stiftelsen har kommer från descendentens frivilliga lämnande av uppgifter.

Bildmaterialet på hemsidan har tillstånd från de privata ägarna.

Policyn är ett levande dokument som uppdateras årligen. Descendent som har frågor kan vända sig till stiftelsen.