TESTAMENTET

Bang i DN och testamentet
Ladda ner artikeln som PDF
Den 15 juni 1943 skrev Elsbeth Funch sitt testamente. Testamentet fördelade i stor detaljrikedom förmögenheten, såväl pengar som föremål. I testamentet noteras att makens släkt erhållit 515 000 kronor vilket ”betydligt överstiger den förmögenhet, som tillkommit genom min man”. Uppskattningsvis fördelar hon totalt ut ca 1,5 miljoner kronor i reda pengar (motsvarar ca 30 miljoner i dagens penningvärde).Avslutningsvis säger testamentet att om det därefter skulle återstå ett belopp större än trettio tusen kronor (ca 582 000 kronor) skall en stiftelse bildas med namnet ”Elsbeth Funchs släktfond”. I stiftelseurkunden inskrevs att den skulle anses ha bildats den 1 januari 1943 med nettot av värden av fastigheten Karlsvik 28 u.p.a. Den 30 maj 1945 undertecknar arkitekten Hakon Ahlberg, ryttmästaren Harald Tersmeden och advokaten Eric Wennerholm stiftelseurkunden. Dessa utgör också den första styrelsen.

I stora drag fördelades förmögenheten på följande sätt:
 1. Ett antal dyrbara möbler och konstverk skänktes till Nationalmuseum.
 2. 10 000 kronor (ca 194 000 kronor) tillföll Föreningen Handarbetets Vänner för inköp av lägenhet hos Föreningen Blomsterfonden så att personal kan få bostad där.
 3. 10 000 kronor tillföll Föreningen Konstnärernas Vänner.
 4. Gudsönerna Sten Hellner och Jan Gauffin erhöll 1 000 kronor vardera (ca 20 000 kronor).
 5. Två anställda, Viola Lundin och Edith Johansson, erhöll 500 kr vardera för varje år de varit anställda hos Elsbeth plus minnesgåvor om de skulle sätta bo.
 6. Alla övriga anställda fick också penningsummor, oftast i relation till antal år.
 7. Livräntor gick till Rut Walfridsson, Anna Cederholm och friherrinnan Elisabeth Klingspor.
 8. Ökna sätteri inklusive inventarier hade redan överlämnats till Södermanlands läns landsting i gåva med vissa förbehåll ekonomiska bidrag till personalen.
 9. Svågrarna Sven Ramström och Hakon Ahlberg samt systersonen Carl Hernmarck erhöll fin whisky, gammalt brännvin och fin konjak.
 10. Biblioteket fördelades så att det som kommit ur Funch-Patonska sidan återgick till Helen Tersmeden och övrigt fördelades mellan Rosa Nisser-Anderssons, Ellen Ahlbergs, Margit Ramströms och Martin Nissers bröstarvingar.
 11. Pälsar, personliga, smycken, konst och inventarier fördelades noggrant till vänner och släktingar i långa förteckningar.
 12. 315 000 kronor (drygt 6 miljoner) fördelades mellan hennes makes sju syskonbarn.
 13. Fastigheten Styrmansgatan 11 och 11 A tillföll Ellen Ahlbergs bröstarvingar och beräknades ha ett nettovärde av 100 000 kronor (ca 1,9 miljoner) och hennes syskon eller deras bröstarvingar fick 100 000 kronor vardera.